Barvalipe CZ

Barvalipe school 2015 in the Czech Republic


Napsat komentář

„Jde o to najít odvahu být lídrem. Ale také mít pokoru a udržet si ji.“

„It’s about finding the courage to be a leader, but also have the humbleness and keep it.“

(Senator Václav Láska, Opening session of the project)