Barvalipe CZ

Barvalipe school 2015 in the Czech Republic

Videokurz romštiny

Náš video kurz romštiny vás provede základy tohoto jazyka, kterým jen v Evropě mluví zhruba 10 milionů lidí! Pod každou lekcí naleznete doprovodné výukové materiály. Celkem máme připravených šest lekcí, které budeme postupně zveřejňovat. Kurz zakončíme živou lekcí s účastí lektora, se kterým budete moci konzultovat.

PÁTÁ LEKCE

Ve vánoční atmosféře páté lekce si budeme povídat o zvycích, které se u Romů dodržují, i o tradičních jídlech. Dokonce si s námi můžete upéct sladká šinga. Jde o poslední lekci našeho video kurzu.

ČTVRTÁ LEKCE

Ve čtvrté lekci uvidíte Bangi plnou dojmů z právě proběhlé konference romských žen. Naučíte se skloňovat slovesa v dokonavém a nedokonavém tvaru a taky číslovky.

 

TŘETÍ LEKCE

Slovo 21 připravilo video kurz romštiny online. Toto je třetí lekce, kde se naučíme nové fráze a také jednu hru!

Nejprve shlédněte celé video a potom zkuste vypracovat CVIČENÍ.

Přehled skloňování slovesa BÝT.

Slovníček k 3.lekci.

DRUHÁ LEKCE

V druhé lekci se naučíme mnoho romských frází a pochopíme, jak spolu Romové komunikují v různých situacích: když potká muž muže, jak mluví mladý muž se starší ženou i jak si povídají dvě ženy podobného věku.

PRVNÍ LEKCE

První lekce o hláskách, rodině, lidském těle a základních slovesech romštiny.

 

POHÁDKA k první lekci

Čtěte s námi pohádku o farářovu psíčkovi (pdf).

ÚKOLY  k první lekci

Nejprve shlédněte celé video a potom zkuste vypracovat cvičení (pdf). Potřebujete-li, vraťte se ve videu k dané pasáži. Pokud vás zajímá, zda jste vypracovali cvičení správně, zašlete nám vypracované úkoly na e-mail: barvalipecz@gmail.com a my vám je vyhodnotíme.

GRAMATIKA, přehled k první lekci

Osobní zájmena:

JÁ – ME           MY – AMEN

TY – TU            VY – TUMEN

ON – JOV         ONI – JON

ONA – JOJ       ONY – JON

 

Sloveso být v přítomném čase:

TE (J)EL – BÝT

ME SOM – JÁ JSEM              AMEN SAM – MY JSME

TU SAL – TY JSI                     TUMEN SAN – VY JSTE

JOV HINO – ON JE               JON HINE – ONI JSOU

JOJ HIŇI – ONA JE              JON HINE – ONY JSOU

Ve třetí osobě čísla jednotného se může používat i hin, čili je správně.

JOV HINO – JOV HIN

JOJ  HIŇI – JOJ HIN

 

Kurz byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále OSI Budapest, US Embassy Prague.